Cargo
Licencja KGP

Działamy na licencji detektywistycznej wydanej przez Komendę Główną Policji. Licencja nr 005293.

Logistic Service
Licencja MSW

Global-24 Agencja Detektywistyczna jest wpisana do rejestru prowadzonego przez MSW w zakresie prowadzonej działalności detektywistycznej pod numerem RD-8/2016.

Storage
Ubezpieczenie OC

Posiadamy umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla podmiotów prowadzących działalność detektywistyczną na gwarantowaną sumę 15000 Euro.

Zakres usług

Dla klientów prywatnych świadczymy usługi z zakresu: weryfikacja wierności partnera i przygotowanie materiału dowodowego do sprawy, obserwacja osób i mienia, poszukiwania osób i mienia, wywiad środowiskowy, pozyskiwanie i weryfikacja materiałów dowodowych w sprawach cywilnych,karnych,gospodarczych i opiekuńczych

Dla klientów biznesowych świadczymy usługi z zakresu: sprawdzanie wiarygodności kontrahentów i pracowników, wywiad gospodarczy, ustalenia wiarygodności zwolnień lekarskich, ustalenie stanu majątkowego, ustalenie historii wywiązywania się ze zobowiązań przez firmy i osoby prywatne, wykrywanie i lokalizacja urządzeń podsłuchowych,zagłuszanie urządzeń podsłuchowych